RPMP.08.05.00-12-0051/19

Poniżej znajdują się zaproszenia do złożenia oferty (wraz z załącznikami) na wykonanie działań realizowanych w ramach Projektu: „Żłobek „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją poniżej:

Załącznik nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty – catering Żłobek Wesołe Krasnoludki

Załącznik nr 2 – Formularz oferty – catering

Załącznik nr 3 – Opis oferty – catering

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – catering

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy – catering

Załącznik nr 6 – Przykładowe menu tygodniowe catering

 

Załącznik nr 1 – Zaproszenia do złożenia oferty na zakup produktów spożywczych
na potrzeby Żłobka Wesołe Krasnoludki.

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty – Produkty spożywcze

Załącznik nr 3 – Opis postępowania – Produkty spożywcze

Załącznik nr 4 – Wzór umowy – Produkty spożywcze

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy – Produkty spożywcze

Załącznik nr 5.1 – Klauzula społeczna – Produkty spożywcze

Załącznik nr 5.2 – Oświadczenie wykonawcy – Produkty spożywcze