RPMP.08.05.00-12-0051/19

Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na otwarcie nowego żłobka w Ujanowicach .

Projekt „Żłobek ‘Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobek znajduje się pod adresem Ujanowice 18, 34-603 Ujanowice

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: biuro (18) 3376 770, 608 652 837.