RPMP.08.05.00-12-0061/19

Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na otwarcie nowego żłobka w Siekierczynie .

Projekt Żłobek ”Pszczółka Maja” w Siekierczynie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobek znajduje się pod adresem Siekierczyna 357, 34-600 Limanowa.

Projekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnościami:

– budynek Żłobka w Siekierczynie 357 oraz budynek Biura projektu w Limanowej, ul. Reymonta 1 dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową,

– formularze rekrutacyjne i pozostała dokumentacja rekrutacyjna dostępne są w formie papierowej w budynku żłobka oraz w Biurze projektu, jak również w formie elektronicznej  na stronie internetowej, w zakładce Rekrutacja,  

– w sprawie projektu możliwy kontakt telefoniczny: 183376770, 608 652 837, mailowy: phumidrew@gmail.com, osobisty w biurze projektu lub żłobku oraz poprzez osobę trzecią np. opiekuna lub członka rodziny,

– w przypadku osoby z takim rodzajem niepełnosprawności, który uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne odczytanie formularza, pracownik beneficjenta odczytuje formularz, materiały rekrutacyjne, czy inne niezbędne dokumenty, nie bój się poprosić o pomoc,

– istnieje możliwość umówienia spotkania w obecności tłumacza języka migowego,

– do naszego biura możesz wejść z psem asystującym,

– jeżeli istnieją szczególne potrzeby związane z Twoją niepełnosprawnością, zgłoś je naszemu pracownikowi, postaramy się zapewnić takie warunki współpracy, abyś czuł/a się komfortowo.

 Zachęcamy do zapoznania się z projektem!