RPMP.08.05.00-12-0061/19

Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na otwarcie nowego żłobka w Siekierczynie .

Projekt Żłobek ”Pszczółka Maja” w Siekierczynie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobek znajduje się pod adresem Siekierczyna 357, 34-600 Limanowa

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: biuro (18) 3376 770, 608 652 837.