Poniżej znajdują się zaproszenia do złożenia oferty (wraz z załącznikami) na wykonanie działań realizowanych w ramach Projektu: „Wsparcie godzenia życia zawodowego z prywatnym w Limanowej i okolicznych gminach – Żłobek Miś Uszatek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego. życia zawodowego z prywatnym

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją poniżej:

Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych
na potrzeby Żłobka Miś Uszatek.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy

Rozstrzygnięcie przetargów budowlanych

Zaproszenie do składania ofert – MONITORING

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – MONITORING

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia – MONITORING

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – MONITORING

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – MONITORING

Zaproszenie do składania ofert – UTWARDZANIE TERENU

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – UTWARDZANIE TERENU

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia – UTWARDZANIE TERENU

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – UTWARDZANIE TERENU

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – UTWARDZANIE TERENU

Zaproszenie do składania ofert – PLAC ZABAW

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – PLAC ZABAW

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia – PLAC ZABAW

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – PLAC ZABAW

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – PLAC ZABAW

Zaproszenie do składania ofert – OGRODZENIE

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – OGRODZENIE

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia – OGRODZENIE

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – OGRODZENIE

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – OGRODZENIE

Zaproszenie do składania ofert – MEBLE

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – MEBLE

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia – MEBLE

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – MEBLE

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – MEBLE

Zaproszenie do złożenia oferty – półcatering Żłobek Miś Uszatek

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – Półcatering

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Półcatering

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – Półcatering

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – Półcatering

Załącznik nr 5 – Przykładowe menu tygodniowe półcatering

Zaproszenie do składania ofert – zakup produktów spożywczych Żłobek Miś Uszatek

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – Produkty spożywcze

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Produkty spożywcze

Załącznik nr 3 – Wzór umowy – Produkty spożywcze

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – Produkty spożywcze