Informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych na otwarcie nowego żłobka w Limanowej.

Projekt „Wsparcie godzenia życia zawodowego z prywatnym w Limanowej i okolicznych gminach – Żłobek Miś Uszatek” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobek będzie się mieścił przy ul. Piłsudskiego 133, 34-600 Limanowa.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: biuro (18) 3376 770, 608 652 837.