Rekrutacja do przedszkola i żłobka trwa przez cały rok. Aby zapisać swoje dziecko do przedszkola lub żłobka wypełnij formularz.

Wybierz placówkę

Proszę o przyjęcie dziecka do:

PrzedszkoleŻłobek

Żłobek Słoneczko, ul. Reymonta 1, LimanowaŻłobek Słoneczko Laskowa 639Żłobek Słoneczko Siekierczyna 357Żłobek Miś Uszatek, ul. Piłsudskiego 133, LimanowaŻłobek Wesołe Krasnoludki, Ujanowice 18

Przedszkole Słoneczko ul. Reymonta 1, LimanowaPrzedszkole Słoneczko ul. B. Czecha 3, LimanowaPrzedszkole Słoneczko Laskowa 639Przedszkole Słoneczko Siekierczyna 357Przedszkole Wesołe Krasnoludki Ujanowice 18Przedszkole Kubuś Puchatek Kierlikówka 4

Zobacz nasze placówki

 • Przedszkole Słoneczko ul. Reymonta 1, Limanowa
  zobacz online - link
 • Przedszkole Słoneczko ul. B. Czecha 3, Limanowa
  zobacz online - link
 • Przedszkole Słoneczko Laskowa 639
  zobacz online - link
 • Przedszkole Słoneczko Siekierczyna 357
  zobacz online - link
 • Przedszkole Wesołe Krasnoludki Ujanowice 18
  zobacz online - link
 • Przedszkole Kubuś Puchatek Kierlikówka 4
  zobacz online - link
 • Żłobek Słoneczko, ul. Reymonta 1, Limanowa
  zobacz online - link
 • Żłobek Słoneczko Laskowa 639
  zobacz online - link
 • Żłobek Słoneczko Siekierczyna 357
  zobacz online - link
 • Żłobek Miś Uszatek, ul. Piłsudskiego 133
  zobacz online - link

Dane osobowe dzieckaAdres zamieszkania
Adres zameldowania
Informacje dodatkowe rodziców / prawnych opiekunów


TAKNIE


TAKNIE


TAKNIE


TAKNIETAKNIE


Dane rodziców / prawnych opiekunów

Dane matki / prawnej opiekunki dziecka
Dane ojca / prawnego opiekuna dziecka
Dodatkowe informacje


Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)