Rekrutacja do przedszkola i żłobka trwa przez cały rok. Aby zapisać swoje dziecko do przedszkola lub żłobka wypełnij formularz.

  Wybierz placówkę

  Proszę o przyjęcie dziecka do:

  PrzedszkoleŻłobek

  Żłobek Słoneczko, ul. Reymonta 1, LimanowaŻłobek Słoneczko Laskowa 639Żłobek Słoneczko Siekierczyna 357Żłobek Miś Uszatek, ul. Piłsudskiego 133, LimanowaŻłobek Wesołe Krasnoludki, Ujanowice 18

  Przedszkole Słoneczko ul. Reymonta 1, LimanowaPrzedszkole Słoneczko ul. B. Czecha 3, LimanowaPrzedszkole Słoneczko Laskowa 639Przedszkole Słoneczko Siekierczyna 357Przedszkole Wesołe Krasnoludki Ujanowice 18Przedszkole Kubuś Puchatek Kierlikówka 4Przedszkole Słoneczko w Słopnicach, Słopnice 362Przedszkole integracyjne w Kamionnej 263

  Zobacz nasze placówki

  • Przedszkole Słoneczko ul. Reymonta 1, Limanowa
   zobacz online - link
  • Przedszkole Słoneczko ul. B. Czecha 3, Limanowa
   zobacz online - link
  • Przedszkole Słoneczko Laskowa 639
   zobacz online - link
  • Przedszkole Słoneczko Siekierczyna 357
   zobacz online - link
  • Przedszkole Wesołe Krasnoludki Ujanowice 18
   zobacz online - link
  • Przedszkole Kubuś Puchatek Kierlikówka 4
   zobacz online - link
  • Żłobek Słoneczko, ul. Reymonta 1, Limanowa
   zobacz online - link
  • Żłobek Słoneczko Laskowa 639
   zobacz online - link
  • Żłobek Słoneczko Siekierczyna 357
   zobacz online - link
  • Żłobek Miś Uszatek, ul. Piłsudskiego 133
   zobacz online - link

  Dane osobowe dziecka  Adres zamieszkania
  Adres zameldowania
  Informacje dodatkowe rodziców / prawnych opiekunów


  TAKNIE


  TAKNIE


  TAKNIE


  TAKNIE  TAKNIE


  Dane rodziców / prawnych opiekunów

  Dane matki / prawnej opiekunki dziecka
  Dane ojca / prawnego opiekuna dziecka
  Dodatkowe informacje


  Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym podaniu są zgodne ze stanem faktycznym.

  Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu, w systemach informatycznych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.)