Cebulka, cebulka okrągła jak kulka, buraczka szukała potańcować chciała.
Buraczek, buraczek miał czerwony fraczek, z cebulką tańcował, nóżek nie żałował…

My też nóżek nie żałowaliśmy…