Informujemy, iż otrzymaliśmy zgodę na dofinansowanie ze środków unijnych otwarcia nowego przedszkola w Ujanowicach.

Projekt „Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” w Ujanowicach dostępne dla wszystkich dzieci” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedszkole będzie się mieściło w Ujanowicach 18, 34-603 Ujanowice, gmina Laskowa.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: biuro (18) 3376 770, 608 652 837.