Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca łącznie poniższe warunki rekrutacyjne:

–zamieszkuje, uczy się lub pracuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa małopolskiego ( gmina Słopnice)

–przedstawi oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem 3-6 lat,

– przedstawi zaświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

– przedstawi oświadczenie o zamieszkaniu bądź pracy na terenie woj. małopolskiego

Uczestnik projektu w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie musi spełniać wszystkie powyższe warunki rekrutacyjne.