PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM „SŁONECZKO” w SŁOPNICACH DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH DZIECI

Projekt „Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Słoneczko” w Słopnicach dostępne dla wszystkich dzieci” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedszkole będzie się mieściło pod adresem:

Słopnice 362

34-615 Słopnice

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: biuro (18) 3376 770, 608 652 837.