Poniżej znajdują się zaproszenia do złożenia oferty (wraz z załącznikami) na wykonanie działań realizowanych w ramach Projektu: „Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Kubuś Puchatek” w Kierlikówce dostępne dla wszystkich dzieci” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją poniżej:

Zawiadomienie – Prace remontowo-adaptacyjne

Zawiadomienie – Catering

Zawiadomienie – Adaptacja podwórka

Zawiadomienie – Adaptacja podwórka 2