Informujemy, iż otrzymaliśmy zgodę na dofinansowanie ze środków unijnych otwarcia nowego przedszkola w Kierlikówce.

Projekt „Przedszkole z oddziałem integracyjnym „Kubuś Puchatek” w Kierlikówce dostępne dla wszystkich dzieci” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem Projektu jest Szkoła Podstawowa im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce (Gmina Trzciana)

Żłobek będzie się mieścił w Kierlikówce 4, 32-732 Kamionna.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Informacje odnośnie projektu pod nr tel: biuro (18) 3376 770, 608 652 837.