Szanowni Mieszkańcy Powiatu Limanowskiego!

Już 7 kwietnia br. odbędą się w Polsce wybory samorządowe.

Jako ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców „Działajmy Wspólnie dla Powiatu”, pragniemy Państwu przedstawić ofertę zarządzania Powiatem Limanowskim oraz gorąco prosimy o oddanie głosów na kandydatki i kandydatów z Naszego komitetu. Na początek, w tej odsłonie chcemy poświęcić kilka słów o naszej grupie osób, która zdecydowała się na kandydowanie do Rady Powiatu Limanowskiego. Cały komitet „Działajmy Wspólnie dla Powiatu” skupia ludzi niezależnych, oddanych idei samorządowej i nie reprezentuje interesów żadnej z partii politycznych.

To mocni ludzie na trudne czasy! Od wielu lat Nasi kandydaci są aktywni na różnych polach działalności społecznej, samorządowej, gospodarczej i uważają, że efektywna praca samorządowa nie powinna wiązać się z przynależnością do konkretnej partii politycznej.

Chcemy być zależni tylko od Was, od Mieszkańców i to Wam służyć, spełniając możliwie jak najlepiej Wasze oczekiwania, które powierzcie nam, oddając na nas swój głos.

Skupiamy ludzi doświadczonych i młodych, gwarantując solidne zarządzanie.

Mamy w swoich szeregach reprezentantów praktycznie każdej sfery zawodowej, dzięki czemu wiemy, jakie potrzeby mają Nasi Wyborcy. Naszą grupę tworzą zarówno osoby życiowo doświadczeni jak również licznie ludzie młodzi, pełni pasji i aktywnie uczestniczący w życiu swoich miejscowości.

To pokrzepiające widzieć młode osoby zainteresowane procesem samorządności i zaangażowane w niego tak, że ich rozwój kształtuje lepszą przyszłość. Zawsze dotrzymujemy słowa i złożonych deklaracji. Realizujemy przyjęte w programach zadania, co udowodniliśmy jako członkowie komitetu w poprzednich latach, zarządzając Powiatem Limanowskim, który za poprzednich kadencji rozkwitł i wiódł prym wśród innych powiatów.

Wybierając Nas macie Państwo pewność, że będziemy dbać o dynamiczny rozwój Powiatu. Każdy problem, który należy do zadań samorządu powiatowego, będzie rozpatrywany w taki sposób, by jego rozwiązanie służyło możliwie najlepiej interesom naszego regionu.

Szanujemy każdą opinię, osobę.

Decyzje, które wspólnie podejmujemy, zawsze zapadają przy zachowaniu norm demokratycznych i z poszanowaniem każdego z Mieszkańców.

Z uwagą i starannością rozpatrujemy wszystkie wnioski zgłoszone nam przez Wyborców, bo przecież to dla Was działamy i Wasze interesy są dla nas priorytetem. Każdemu deklarujemy współpracę, bo siła w jedności a nie podziałach. Jako niezależna grupa samorządowa, współdziałamy ze wszystkimi środowiskami i ugrupowaniami politycznymi.

Chcemy poprzez to przyczyniać się do budowy w możliwie szybkim tempie społeczeństwa obywatelskiego, znającego swoje prawa i szanującego obowiązujące zasady. Szanowni Mieszkańcy, jeżeli obdarzycie zaufaniem kandydatki i kandydatów z list

„Działajmy Wspólnie dla Powiatu”, to poprzez ciężką pracę gwarantujemy solidny rozwój Naszej wspólnej, małej ojczyzny.

Zapewniamy o Naszym pełnym zaangażowaniu w nową, lepszą jakość Powiatu Limanowskiego.

Dla Nas każdy obywatel jest ważny… życie człowieka to największa wartość…

Bliżej siebie…
Grażyna Michura

KANDYDATKA DO RADY POWIATU-DZIAŁAJMY WSPÓLNIE DLA POWIATU, WYBORY 7 KWIETNIA 2024, OKRĘG NR 1,POZYCJA NR 6 , MIASTO LIMANOWA, GMINA SŁOPNICE, GMINA TYMBARK

KWW NIEZALEŻNA GRUPA SAMORZĄDOWA, www.dzialajmywspolnie.pl

SZANOWNY WYBORCO PROSZĘ O TWÓJ GŁOS!

Grażyna Michura jestem wdową od 7 lat. Mam 54 lata i ponad 34 lata pracy. Mam dwoje dzieci już dorosłych. Jestem absolwentką Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej w Krakowie(6-l.), Akademia Ignacianum na Wydziale Filozoficzno- -Pedagogicznym (studia magisterskie), zdobyła kwalifikacje w zakresie pedagogiki społeczno–opiekuńczej. Ukończyłam drugiego magistra z Psychologii, o specjalności psychologia kliniczna i psychologia osobowości, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (studia magisterskie). Posiadam teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych i orzeczniczych. Ukończyłam wiele studiów podyplomowychi kwalifikacyjnych takich jak; logopedia, oligofrenopedagogiki- pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, kształcenie zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego, zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarzadzanie instytucją oświatową, nauczanie przyrody, ukończyłam Instytut Przywództwa sprawowanie funkcji kierowniczych w procesach polityki publicznejTHE LEADERSHIP INSTYTUTE Highland St. Arlington Cartyfikat Warszawa 13.05.2007.r, certyfikaty coachingowe, techniki pracy, biofeedback, i inne…

Prowadzę PHU MIDREW, początkowo pracowałam w firmie rodzinnej męża wspierając cała rodzinę. Po śmierci męża prowadzę Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz Poradnię Psychologiczno- -Psychiatryczno-Logopedyczno-Fizjoterapeutyczną w Limanowej, kilku przedszkoli żłobków. Prowadzę dwa dzienne Domy Seniora „Bliżej siebie” oraz Świetlicę Socjoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży. Uruchomiłam wiele projektów unijnych na rzecz osób starszych i ich opiekunów oraz dzieci i młodzieży. Placówki oferują fizjoterapię, socjoterapię i terapię pedagogiczną oraz pomoc w domach. Jestem dyrektorem placówek oświatowych, nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem, psychologiem klinicznym, psychologiem osobowości, logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą od uzależnień i in. schorzeń. Pracowałam kilkanaście lat w ośrodku szkolno-wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi w Dobrej. Cenie życie każdego człowieka, służę pomocą i wsparciem doradą. Przyjęłam uchodźców z Ukrainy.Wspieram i pracujew innych fundacjach, stowarzyszeniach na rzecz drugiego człowieka, przedsiębiorców. Człowiek dla mnie jest największą wartością społeczną i każdemu należy się szacunek wsparcie i pomoc. Lokalnie powinniśmy się wszyscy wspierać.

Działam na rzecz mieszkańców Powiatu Limanowskiego,oraz społeczności lokalnej, wspierając zadania społeczne, Urzędu Marszałkowskiego realizując Projekty w Małopolsce. Tworze stanowiska pracy zatrudniając ponad sto osób. Działam na rzecz społeczności Polski, Ukrainy i innych Państw, realizując szereg inicjatyw społecznych, wspierając społeczeństwo lokalne i wojewódzkie, międzynarodowe. Wszystkie Projekty realizowałam i realizuje po to, by wspomóc Państwo Polskie w realizacji trudnych zadań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Oświatyi innych Ministerstw realizując Projekty Unii Europejskiej. W swych działaniach wspiera Sądy rodzinne, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Rozpoczęłam doktorat na KUL, który zamierzam ukończyć po ukończeniu wieloletnich badań naukowych z psychologii nt. „Wpływu emocji na człowieka”. Całe życie pracuję na rzecz drugiego człowieka, zdobywając wiedzę na ten temat.

Wyróżniona byłam nagrodą EUROPEN YEAR OF EDUCATION THROUGH SPORT, Warszawa, 15.12.2004 r., przez Stowarzyszenie Parafiada, w kategorii: Promocja człowieka, dzieci i młodzieży, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza. Uhonorowana przez Prezesa Parafiady O. Pijara Księdza Józefa Jońca, działacza pozarządowego, który zginął w Smoleńsku wraz z Parą Prezydencką Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Maria Kaczyńską 10 kwietnia 2010 r. Ponad 10 lat współpracowała na szczeblu międzynarodowym w Małopolsce i Warszawie na rzecz Międzynarodowej Parafiady dla Dzieci i Młodzieży, obozów dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z całej Polski.

Napisałam Poradnik dla opiekuna i seniorów”który przedstawia praktyczne porady nt. profesjonalnej opieki nad osobami w podeszłym wieku, będących na emeryturze, przebywających w Placówkach Opiekuńczych dla Seniorów, Dziennych Domach Senioralnych oraz środowisku rodzinnym. Podpowiada, w jaki sposób opiekować się osobą starszą, niepełnosprawną, znajdującą się w domu pod opieką rodziny lub opiekuna faktycznego. Daje wskazówki, z jakimi schorzeniami może się borykać podopieczny w wieku emerytalnym. Zawiera szereg zagadnień rozpatrujących zakres schorzeń mogących wystąpić u kresu życia. Jeden z rozdziałów poświęcony jest seniorom, w którym mogą znaleźć informacje nt. pomocy z urzędów, placówek opiekuńczych, fundacji, służby zdrowia, poprawy stanu zdrowia oraz swojej codzienności.

,,Człowiek dla mnie jest największą wartością społeczną…’’

Więc otworzyłam dwa Dzienne Domy.

Seniora w Limanowej i Laskowej ,,Bliżej siebie, oraz Placówkę Oświatową opiekuńczo -środowiskowo -socjoterapeutyczną w limanowej – świetlice socjoterapeutyczną dla dzieci zagrożonych ubóstwem. Wspieram i pomagam seniorom, osobom samotnym na każdej płaszczyźnie ich życia prowadząc Punkt konsultacyjny dla osób starszych i Dzienne Domy seniora. Życie człowieka jest dla mnie największą wartością, jeszcze nigdy nikomu nie odmówiłam jakiejkolwiek pomocy. Dziękuję bardzo za wsparcie.

https://www.blizej-siebie.eu/kontakt

Z uszanowaniem Grażyna Michura 608 652 837

DNIA 7 KWIETNIA 2024,DROGI WYBORCO LICZĘ NA TWÓJ GŁOS! OKRĘG NR 1,POZYCJA NR 6